Open

Change en Release Manager

Voor de afdeling ICT van Medisch Spectrum Twente zijn wij op zoek naar een
Change & Release Manager 

Werkomgeving

Werken bij Medisch Spectrum Twente (MST) is werken in één van de grootste topklinische ziekenhuizen in Nederland. Samen met 3.500 collega’s werk je vóór en met patiënten in een gastvrije, hoogwaardige en veilige omgeving. Begin 2016 openden wij ons nieuwe ziekenhuis en onze volledig gemoderniseerde poliklinieken in Oldenzaal. MST is een van de grootste werkgevers in de regio. MST streeft er naar om medewerkers een prettige werkomgeving te bieden en hen te stimuleren zich verder te ontwikkelen.

De afdeling
Je bent werkzaam binnen de centrale stafdienst ICMT, waarin alle activiteiten van de eenheden ICT en Medische Technologie zijn ondergebracht. Onze afdeling ICMT bestaat uit vijf operationele teams (Medische Technologie, Servicedesk, Technisch Applicatiebeheer, Functioneel Beheer en Ontwikkeling & Implementatie) en twee ondersteunende teams (het Service Management Office en Strategie & Beleid).
In totaal werken bijna 100 collega’s binnen onze gezellige en diverse afdeling. Begin dit jaar is er een reorganisatie doorgevoerd om een stevige basis voor onze ICMT-organisatie neer te zetten die ingericht is op de ontwikkelingen van de toekomst. Deze kwalitatieve versterking maakt het voor de ICMT-afdeling mogelijk om de dienstverlening voor het MST op een voldoende niveau te brengen en de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden.
Kortom een uitdagende en inspirerende omgeving, waar ruimte is voor nieuwe ideeën en je je snel thuis voelt en die volop in ontwikkeling is!
Het doel van je functie is om gecoördineerd en gecontroleerd wijzigingen in de ICT-dienstverlening door te voeren met een zo laag mogelijke impact zodat de continuïteit van de ICT-dienstverlening wordt gewaarborgd. Daarnaast zorg je voor een transparante wijzigingsadministratie en een goedgekeurde samenstelling, een effectieve en gecontroleerde uitrol van software releases, release packages en eenheden.

Functieomschrijving

Het is de bedoeling dat je intensief samenwerkt met de Incidentmanager en de Problemmanager, zodat de procesflow incident/problem/change soepel verloopt. Daarnaast werken we er naartoe om een team te ontwikkelen waarin de Changemanager, de Incidentmanager en de Problemmanager een eenheid worden die gezamenlijk de 3 processen beheren.
Aandachtsgebieden
Procesinrichting, procesbeheer en sturing van het Change en Releasemanagement proces:
> Je bent verantwoordelijk voor het algehele beheer, ontwikkelen en besturen van het Change en Releasemanagementproces; er proactief op toezien dat het Change en Releasemanagementproces tijdig, juist en correct wordt ingericht en uitgevoerd (‘kwaliteitsbewaking’); managen en bewaken van de juiste uitvoering van het proces, door o.a. het periodiek meten en analyseren van vastgestelde proces KPI’s; zorgdragen dat de uitvoering van het proces voldoet aan geldende wet- en regelgeving; bewaken voortgang conform afspraken en vastgestelde doelen; proactief uitvoeren van een accurate interventie bij afwijkingen, problemen en stagnaties.
> Proactief uitdragen van de volledige, correcte en juiste procesinrichting aan belanghebbenden binnen de MST-organisatie; fungeren als eerste aanspreekpunt en optreden als ambassadeur Change en Releasemanagementproces; proactief adviseren van proceseigenaar en andere belanghebbenden over mogelijke procesoptimalisaties; verzorgen van communicatie en het controleren van deze communicatie op de binnen ICMT vastgestelde richtlijnen.
> Proactief leveren van de benodigde managementinformatie aan de proceseigenaar; periodiek rapporteren aan en afstemmen met proceseigenaar over voortgang en resultaten op gebied van Change en Releasemanagementproces.
> Onderhouden en optimaliseren samenwerking met leveranciers t.b.v. het Change en Releasemanagementproces, in overleg met de Service Delivery Manager en de Contractbeheerder.
> Borgen van adequate interventie bij een wijziging en/release met businessimpact; toewijzen van wijzigingen en releases aan een coördinator, en tijdig en volledig evalueren van deze wijzigingen en releases; bewaken voortgang van wijzigingen en releases; sturen op tijdig herstel en inperking van de risico’s; beoordelen van risico en impact in samenspraak met changecoördinator; analyseren van wijzigingen en releases en actief sturen op proces KPI’s.
> Zorgdragen voor de inrichting van de service management tool met betrekking tot het Change en releasemanagementproces; verantwoordelijkheid nemen voor het tijdig, juist en volledig bepalen van de classificatie en urgentie van wijzigingen en releases, en de juiste registratie van wijzigingen en releases in de daarvoor aangewezen registratietool; onderhouden van een transparante administratie en bewaken van de voortgang bij de uitvoering van wijziging en releases in de managementtool.
> Ontwikkelen en onderhouden van het release beleid en onderhouden van release kalender, volgens een vaste ‘heartbeat’; beoordelen van de releaseplanning zoals opgesteld door leverancier; groeperen van wijzigingen in release eenheden; toewijzen van release eenheden aan release sloten en zorg dragen voor het uitvoeren van risico- en impactanalyses op de inhoud hiervan; afstemmen met testmanager omtrent het juist, tijdig en volledig overdragen van releasefase naar testfase. 
> Bewaken en onderhouden van changekalender; Controle op vereiste documenten bij een change; fungeren als aanspreekpunt voor change coördinatoren; beoordelen van risico en impact in samenspraak met change coördinator.
> Voorbereiden en voorzitten wekelijkse bijeenkomst Change Advisory Board (CAB); Samenstellen en bijeenroepen van (spoed)CAB.
> Ondersteunen, coachen en instrueren van change coördinatoren.

Functie-eisen

Informatievoorziening en advies:
> Proactief adviseren over risico beperkende maatregelen, teneinde de impact van wijzigingen en releases op (de bedrijfsvoering van) de MST-organisatie te beperken c.q. zo minimaal mogelijk te laten zijn.
> Analyseren en bewaken van afhankelijkheden en (inter)relaties tussen Change en Releasemanagement proces en gerelateerde processen binnen de ICMT-afdeling.
> Leveren van een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering en praktische toepassing van de processen (ITIL/ISM, BISL/FSM). 
> Verrichten van escalatiediensten voor onderdelen van ICMT infrastructuur waarvoor 24×7 ondersteuning geldt.
Kwaliteitszorg:
> Signaleren, onderzoeken en initiëren van verbetervoorstellen aan de hand van ontwikkelingen in het vakgebied; proactief verbeteringen aanbrengen in de verdere professionalisering en praktische toepassing van het Change en Releasemanagementproces; over voorgaande tijdig en volledig afstemmen met de proceseigenaar en eventueel verantwoordelijke managementteamleden.
> Onderhouden en verbeteren van procesdocumentatie, o.a. naar aanleiding van revisiemoment met de kwaliteitsmanager; evalueren, vaststellen en aanpassen van procesdocumentatie naar aanleiding van bevindingen in het Change en Releasemanagement proces.

Plaats in de organisatie:
> Je maakt deel uit van het team Servicedesk.
> Ontvangt hiërarchisch leiding van Teamhoofd Servicedesk.
> Geeft functioneel leiding aan Change coördinatoren.

Functie-eisen 

  • Beschikt over relevant hbo-diploma c.q. wo-diploma, zo nodig specialistische vervolgopleiding en meerjarige werkervaring in het vakgebied.
  • Heeft kennis van relevante administratieve software, wet- en regelgeving, procedures, werkwijzen en richtlijnen.
  • Heeft kennis van administratieve en kwaliteitsmanagement systemen en procesinrichting.
  • Heeft kennis van geautomatiseerde rapportagemodellen en analysetechnieken.
  • Heeft kennis van projectmatig werken, veranderprocessen en managementprincipes.
  • Heeft kennis van en inzicht in de structuur van de ziekenhuisorganisatie, beleids- en besluitvormingsprocessen.
  • Heeft kennis van en inzicht in aanpalende werkterreinen.
  • Is op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en Beschikt over de nodige technische kennis, met betrekking tot IT-landschap, applicaties en infrastructuur.
  • Competenties: klantgerichtheid, kwaliteit gerichtheid, resultaatgerichtheid, probleemanalyse en oordeelsvorming.

Wij bieden

Arbeidsovereenkomst: jaarcontract met mogelijkheid tot vaste aanstelling. Kandidaten met een vast contract binnen MST, behouden deze vaste aanstelling
Secundaire arbeidsvoorwaarden: uitstekende mogelijkheden voor opleiding en scholing
Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk
Arbeidstijd: 36 uur
Salaris: FWG 60
CAO: Ziekenhuizen

Meer weten?

Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Harry Brandt, teamhoofd Servicedesk via e-mail h.brandt@mst.nl (Let op! Dit email adres is uitsluitend te gebruiken voor het opvragen van meer informatie, solliciteren kan uitsluitend via de sollicitatiebutton onderaan de vacature).

Solliciteren

Heb je interesse? We ontvangen graag jouw sollicitatie uiterlijk 16-05-2021 via onderstaande sollicitatie button.

Waar bent u naar op zoek?