Open

Manager HR

Binnen ziekenhuis Medisch Spectrum Twente bestaat een vacature voor een daadkrachtige, gepassioneerde en energieke MANAGER HR.
 

Functieomschrijving

U bent een daadkrachtige, gepassioneerde en energieke manager HR die de combinatie van warm inlevingsvermogen en zakelijkheid tot in de puntjes beheerst. U bent 100% gedreven om iedere dag het beste uit de mensen te halen en verder vorm te geven aan de lerende organisatie waarin eigen verantwoordelijkheid en initiatief wordt gestimuleerd. Naast het aansturen van de HR afdeling bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de organisatiebrede HR strategie.

U stelt zich op als aanwezige, kritische en proactieve sparringpartner en u gaat de verbinding aan met de Raad van Bestuur, de medisch specialisten en de bedrijfskundig managers van de RVE’s in de totale organisatie. U werkt constructief samen met de collega (staf)managers.

U rapporteert direct aan de Raad van Bestuur. In totaal geeft u (in)direct leiding aan ca. 38 fte. U bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp en gunnend oog voor de menselijke aspecten.

Resultaatgebieden

 • Vanzelfsprekende gesprekspartner en vertrouwenspersoon voor Raad van Bestuur, collega management (duaal), adviesgremia en als zodanig zichtbaar en aanspreekbaar in de gehele organisatie. Leeft het gewenste gedrag nadrukkelijk voor.
 • Samen met de HR-professionals bijdragen aan een brede ontwikkelgerichte veilige cultuur, die de basis vormt voor het in onderlinge samenhang verbeteren van patiënt- en medewerkerstevredenheid en (klinische) resultaten.
 • Vorm en inhoud geven aan empowerment door mensen te stimuleren in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en optimale randvoorwaarden te creëren voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Vormgeven van management development, leiderschapsontwikkeling en talentbeleid.
 • MST positioneren als aantrekkelijke werkgever door het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, dat zich verbindt met vraagstukken als de veranderende (krimpende) arbeidsmarkt, sociale innovatie en de jonge(re) generaties op de arbeidsmarkt. In dit kader realiseren van effectieve strategische arbeidsmarktcommunicatie. Actief en zichtbaar in de regionale netwerken.
 • Vervolg geven aan de realisatie van het Generieke Functiegebouw alsmede doorvoeren van de verdere professionalisering en digitalisering van HR-processen.
 • Zorgdragen voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, met de focus op gezondheidsbeleid, verzuimpreventie en het bevorderen van professionele verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid.

Werkomgeving

Medisch Spectrum Twente (MST) is een topklinisch ziekenhuis in Enschede met ruim 3.700 medewerkers inclusief ca. 250 medisch specialisten. MST is onderdeel van Santeon, een samenwerkingsverband tussen zeven topklinische ziekenhuizen. MST is een opleidingsziekenhuis waar in nauwe samenwerking met de Universiteit Twente en andere partners eveneens veel wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. MST heeft al meerdere jaren op rij de exclusieve certificering Top Employers Cure & Care ontvangen en schaart zich daarmee onder de beste werkgevers in Nederland binnen deze sector en in het bijzonder in Twente.

Bij MST zetten alle medewerkers zich in om iedere dag de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. De kernwaarden passie, aandacht en daadkracht vormen hierbij de leidraad. Werken bij MST betekent deze waarden omzetten in daden en vraagt enthousiasme, verantwoordelijkheid, initiatief en betrokkenheid van alle medewerkers.

De samenwerking met de ketenpartners in de regio om met elkaar de zorg voor de patiënten in Twente en in de Achterhoek verder te verbeteren en door te ontwikkelen speelt een grote rol in de toekomstplannen van MST.

De bedrijfsopbrengsten waren in 2019 ca. € 447 miljoen. Het financiële resultaat van de organisatie over 2019 bedroeg ca. € 7,6 miljoen. Efficiencyverbetering en kostenbeheersing blijven belangrijke speerpunten van beleid in de komende jaren. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht MST positieve financiële resultaten en een verdere versterking van het weerstandsvermogen.

Stafdienst HR
Stafdienst HR ontwikkelt en implementeert ziekenhuis breed HR-beleid en adviseert en faciliteert de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) bij de uitvoering hiervan. De stafdienst bestaat uit meerdere teams. Dit betreft o.a. HR-advies (7,83 fte), Business Controlling & Analytics (1,89 fte) en Learning & Development (2,56 fte). Deze teams worden direct aangestuurd door de manager HR. De teams HR Services (14,37 fte) en MST@work (3,23 fte) worden aangestuurd door het teamhoofd. Verder is er het team Verzuim & Arbo (4,56), aangestuurd door een coördinator.

Het HR-adviesteam bestaat uit acht HR-adviseurs. Zij adviseren bedrijfskundig managers en hun teamhoofden op het gebied van organisatieontwikkeling, reorganisatie, leiderschap en strategische personeel planning. Duurzame inzetbaarheid is daarnaast een onderwerp dat samen met Learning & Development hoog op de agenda staat. In het adviesteam zijn verder arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden ondergebracht.

Informatie
Meer informatie, waaronder het jaarbericht 2019, is te vinden op: www.mst.nl

MST heeft de afgelopen vijf jaar veel aandacht gehad voor een uitvoerig programma gericht op het duurzaam financieel stabiel en weerbaar maken van de organisatie. Deze fase werd onder andere gekenmerkt door het afschalen van het personeelsbestand. De komende fase kenmerkt zich door borging van de bedrijfseconomische werkelijkheid en daarnaast een versterking van de sociale cultuur. Dit zijn ook, kort gezegd, de twee pijlers waar het HR beleid en de praktisering van dit beleid door de medewerkers en de leidinggevende van deze afdeling voor staat.

De huidige vacature is ontstaan omdat de huidige manager HR een uitdaging elders heeft aanvaard.

Functie-eisen

 • Academische opleiding, in een voor de functie relevante richting.
 • Ruime ervaring als strategisch en daadkrachtig manager HR in een complexe organisatie, ervaring in een zorgorganisatie is een pre.
 • Ruime aantoonbare ervaring op het totale werkterrein van HR, op verandermanagement en op organisatieontwikkeling, tevens kennis van / affiniteit met HR-data.
 • Visie op het nieuwe werken in de zorg en kennis van de tools die een organisatie hiervoor nodig heeft.
 • Natuurlijke, coachende en verbindende leiderschapskwaliteiten, oog en oor voor de behoeften van het HR-team en in staat dit te verbinden aan de behoeften van de organisatie.
 • Kan op een natuurlijke manier effectief zijn in onderhandelingssituaties van zeer verschillende aard.
 • Communiceert open, transparant en consistent, kan snel en gemakkelijk schakelen, in staat om snel een effectief intern en extern netwerk op te zetten en te onderhouden.

Kerncompetenties

 • Inspirerende strateeg, analytisch sterk, combineert lef en creativiteit met gedegen kennis van de inhoud.
 •  Proactief, stelt zich stevig op in discussies en blijft ook bij tegenspel goed overeind, gericht op resultaat.
 • Verbinder en teamspeler, oog hebben voor de menselijke kant en hier ook actief invulling aan geven.
 • Is in staat door aanpak en stijl van werken de cultuur in de gewenste richting te beïnvloeden.
 • Prettig in de omgang, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, belangen en drijfveren, weet steeds de goede toon te vinden.
 • Humor, zelfreflectie en relativeringsvermogen.

Meer weten?

De werving van deze vacature verloopt via Suur & Company. Solliciteren kan via https://suurcompany.nl/vacature/manager-hr/

Let op! Het is niet mogelijk om op deze vacature te solliciteren via onderstaande sollicitatie-button!

 

Solliciteren

Heb je interesse? We ontvangen graag jouw sollicitatie via onderstaande sollicitatie button.

Waar bent u naar op zoek?