Open

MKA-chirurg allround en Kaakchirurg hoofd/hals oncologie

De maatschap Kaakchirurgie Oost-Nederland (KON) zoekt op korte, middellange en lange termijn 2 kaakchirurgen allround en 2 kaakchirurgen hoofd/hals oncologie. 

Ziekenhuizen: Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)
Plaats: Enschede, Almelo, Hardenberg
Vacatures per 1-7-2020

Functieomschrijving

Er is voldoende ruimte om de doorontwikkeling van het vakgebied vorm te geven zoals zorginnovatie (3D planning in de orthognatische chirurgie, de reconstructieve chirurgie en de hoofd/halsoncologie) en behandelingen onder sedatie in poliklinische setting.

Beide ziekenhuizen (MST en ZGT) hebben als beleid de patiëntenzorg te laten ondersteunen door opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Er bestaat nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Twente.

Werkomgeving

Het vak wordt in de volle breedte uitgeoefend met als speerpunten hoofd-hals oncologie, traumatologie, orthognatische chirurgie, schisis, implantologie, OSAS en onderwijs. Met name de hoofd/halsoncologie, als preferent centrum van het UMCU, en de uitgebreide/complexe traumatologie van het aangezicht zijn als topklinisch referente zorg te benoemen.

De praktijk wordt uitgeoefend door 5 kaakchirurgen, aangevuld met waarnemers.

Er is thans behoefte zowel aan vervanging als aan uitbreiding tot 8,0 FTE.

De huidige kaakchirurgen van KON waarborgen de kwaliteit encontinuïteit van de meer complexe MKA-chirurgische zorg door 2 chirurgen per specialisatie in te zetten (differentiatie binnen de MKA-chirurgie). Ook binnen de multidisciplinaire setting zoals Schisis en de hoofd/halsoncologie wordt voldaan aan landelijk geldende eisen waardoor ons vakgebied op hoog niveau kan worden uitgevoerd.
Daarnaast worden natuurlijk de meer algemene MKA-chirurgische behandelingen uitgevoerd.

Functie-eisen

Profiel

  • Dubbele kwalificatie ( arts/ tandarts)
  • Ook collega’s in opleiding nodigen wij van harte uit om te solliciteren

Wij verwachten van de kandidaat:

Mede zorg te dragen in de continuïteit van de MKA-chirurgie in de breedste zin van het woord. Zowel op het vlak van de hoog volume laag complexe zorg (dentoalveolaire chirurgie – traumatologie) als de zorg voor de laag volume hoog complexe MKA-chirurgische zorg. Ondersteuning is gewenst ten aanzien van de implantologie, de orthognatische chirurgie, schisischirurgie en de aangezichtstraumatologie.

  • Actief begeleiden en superviseren van coassistenten;
  • Het participeren in multidisciplinaire werkgroepen en samenwerkingsverbanden
  • Participeren in de multidisciplinaire opvang van traumatologie patienten
  • Bij interesse en gebleken geschiktheid op termijn participeren in bestuur en beleid van de MKA-chirurgische praktijkvoering.

Wij bieden

Sfeer in het team
Jong team in opbouw – open vizier

De vacature beoogt zowel het aanstellen van  generalisten in de MKA-chirurgie met de ambitie om complexe MKA-chirurgische vraagstukken binnen de regionale context het hoofd te willen bieden als een kaakchirurg hoofd-hals oncoloog; alle differentiaties binnen de algemene MKA-chirurgie behoren daarbij tot de mogelijkheden om verder uitgediept te worden.

Het uitvoeren van het vak dient echter sterk in teamverband te worden uitgevoerd. Daarmee dient de sollicitant gericht te zijn op samenwerking en een teamplayer mentaliteit te hebben.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatie procedure.

Meer weten?

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij R. Horsthuis, tel 06-17902061, H. van Goor tel 06-51741669 of A. Ettema 06-41993036, kaakchirurgen, of bij L.J. Wagenaar, cardioloog, voorzitter van de benoemingsadvies commissie, 053-487 2000.
 
Uw sollicitatie met een curriculum vitae kunt u richten aan de heer L.J. Wagenaar. Uw belangstelling kunt u kenbaar maken via onderstaande sollicitatiebutton

Solliciteren

Heb je interesse? We ontvangen graag jouw sollicitatie via onderstaande sollicitatie button.

Waar bent u naar op zoek?