Open

Cas op zijn best

Cas op zijn best

Cas op zijn best

“Samen onze zorg nog beter maken. Ook voor ons als technologie afdeling staat hierin de patient centraal.

“Teamwork is het sleutelwoord”

Cas

“Hoe zorgen wij ervoor dat onze zorgprofessionals de beschikking hebben over de juiste middelen om samen met de patiënt het zorgproces zo optimaal mogelijk te doorlopen. Zelf ben ik alweer enige tijd werkzaam binnen de ICMT afdeling van ons ziekenhuis, waarvan de afgelopen drie jaar in de functie van informatie analist. Waar het in mijn beginperiode bij MST nog vaak ging om een technische uitdaging bij het kunnen aanbieden van de juiste ondersteuning van de zorg, is het zo optimaal mogelijk inrichten van ICT steeds meer een procesvraagstuk geworden. Zeker met de komst van het nieuwe EPD in december 2021. Het gaat hierbij niet alleen om het aanbieden van een digitaal patiëntendossier maar om het volledige patiëntenproces. Van opname tot ontslag en van polibezoek tot medicatieverstrekking. Een simpele aanpassing in een specifiek proces heeft hierbij vaak direct invloed op overige (zorg)processen. Om dit in goede banen te leiden is teamwork het sleutelwoord.”

“Met meerdere teams samenwerken om (zorg)processen zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Niet alleen binnen de muren van MST maar ook in samenwerking met andere ziekenhuizen, huisartsen, overige zorgverleners en niet te vergeten de patiënt in een thuissituatie. Belangrijke ontwikkelingen hierin zijn eHealth en PGO’s. Niet alleen beschikt de patiënt hierdoor over meer informatie maar er komt ook steeds meer data beschikbaar. Hoe ga je dan vervolgens om met de beschikbare data zodat het ook daadwerkelijk als informatiebron gebruikt kan worden voor optimalisatie van de zorg? Hierin is het gehele traject belangrijk. Van registratie via verwerken en opslaan tot aan het beschikbaar stellen van de informatie. Een uitdaging waar meerdere procesteams onderdeel van uitmaken.”

“MST, een erg enerverende plek om mij in te bewegen met veel ruimte voor eigen initiatieven maar daarnaast ook erg afwisselend door de samenwerking met verschillende disciplines.”

Waar bent u naar op zoek?